Logo Vinama

KẾT THÚC CHẶNG 2 ĐỘI ĐUA TP.HCM-VINAMA CÓ 3 CÁ NHÂN XUẤT SẮC GIÀNH 2,3,4.

Kết thúc chặng 2 đội đua TP.HCM-VINAMA đã có 3 cá nhân xuất sắc giành vị trí 2,3,4 gồm: Javier Sard Perez, Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Trường Tài.

Chi tiết
KẾT THÚC CHẶNG 2 ĐỘI ĐUA TP.HCM-VINAMA CÓ 3 CÁ NHÂN XUẤT SẮC GIÀNH 2,3,4.

KẾT THÚC CHẶNG 2 ĐỘI ĐUA TP.HCM-VINAMA CÓ 3 CÁ NHÂN XUẤT SẮC GIÀNH 2,3,4.

Kết thúc chặng 2 đội đua TP.HCM-VINAMA đã có 3 cá nhân xuất sắc giành vị trí 2,3,4 gồm: Javier Sard Perez, Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Trường Tài.

Chi tiết