Logo Vinama

ĐỘI ĐUA TP.HCM - VINAMA & TP.HCM - NEWGROUP THẮNG LỚN Ở CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM - TÔN ĐÔNG Á LẦN THỨ 34

Tuyển thủ Nga Igor Frolov cùng xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 kết thúc hôm nay với chặng 23 từ Madagui (Lâm Đồng) về TP.HCM dài 140 km.

Chi tiết
ĐỘI ĐUA TP.HCM - VINAMA & TP.HCM - NEWGROUP THẮNG LỚN Ở CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM - TÔN ĐÔNG Á LẦN THỨ 34

ĐỘI ĐUA TP.HCM - VINAMA & TP.HCM - NEWGROUP THẮNG LỚN Ở CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM - TÔN ĐÔNG Á LẦN THỨ 34

Tuyển thủ Nga Igor Frolov cùng xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 kết thúc hôm nay với chặng 23 từ Madagui (Lâm Đồng) về TP.HCM dài 140 km.

Chi tiết