Logo Vinama

CHÚC MỪNG TAY ĐUA LÊ NGUYỆT MINH (TP.HCM - NEWGROUP) ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG CHẶNG CUỐI CÙNG CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM 2022

Chúc mừng tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM-New Group) đã giành chiến thắng trên vạch đích Dinh Thống Nhất - chặng cuối cùng của Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2022.

Chi tiết
CHÚC MỪNG TAY ĐUA LÊ NGUYỆT MINH (TP.HCM - NEWGROUP) ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG CHẶNG CUỐI CÙNG CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM 2022

CHÚC MỪNG TAY ĐUA LÊ NGUYỆT MINH (TP.HCM - NEWGROUP) ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG CHẶNG CUỐI CÙNG CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM 2022

Chúc mừng tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM-New Group) đã giành chiến thắng trên vạch đích Dinh Thống Nhất - chặng cuối cùng của Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2022.

Chi tiết