Logo Vinama

THÁP ĐỒNG HỒ VÒNG XOAY ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tháp đồng hồ là biểu tượng của sự trường tồn bền vững với thời gian, là một hình ảnh sâu sắc và nổi bật tại khu vực vòng xoay, đây là công trình mang lại ý nghĩa cho người dân thành phố và hiệu quả trong việc quảng bả thương hiệu với ý nghĩa vượt thời gian.

Chi tiết
THÁP ĐỒNG HỒ VÒNG XOAY ĐIỆN BIÊN PHỦ

THÁP ĐỒNG HỒ VÒNG XOAY ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tháp đồng hồ là biểu tượng của sự trường tồn bền vững với thời gian, là một hình ảnh sâu sắc và nổi bật tại khu vực vòng xoay, đây là công trình mang lại ý nghĩa cho người dân thành phố và hiệu quả trong việc quảng bả thương hiệu với ý nghĩa vượt thời gian.

Chi tiết