Logo Vinama

CẦU VƯỢT CHỮ Y - VÒNG XOAY CÂY GÕ (TRỐNG)

Nằm ngay giao lộ đường 3 tháng 2, Hồng Bàng và Minh Phụng. Khu vực vòng xoay, cầu vượt giao Quận 11, Quận 5 và Quận Bình Tân. Xung quanh vị trí có chợ Cây Gõ, nhiều ngân hàng, trường học, văn phòng, công ty lớn nhỏ.

Chi tiết
CẦU VƯỢT CHỮ Y - VÒNG XOAY CÂY GÕ (TRỐNG)

CẦU VƯỢT CHỮ Y - VÒNG XOAY CÂY GÕ (TRỐNG)

Nằm ngay giao lộ đường 3 tháng 2, Hồng Bàng và Minh Phụng. Khu vực vòng xoay, cầu vượt giao Quận 11, Quận 5 và Quận Bình Tân. Xung quanh vị trí có chợ Cây Gõ, nhiều ngân hàng, trường học, văn phòng, công ty lớn nhỏ.

Chi tiết