Logo Vinama

LED 50 NGUYỄN VĂN LINH (ĐÀ NẴNG) - NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN LINH - ÔNG ÍCH KHIÊM - HOÀNG DIỆU

Địa điểm: 50 Nguyễn Văn Linh 1. Đặc điểm vị trí: Màn hình kích thước lớn ở vị trí ngã 6 nơi giao nhau của rất nhiều tuyến đường của trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đón tầm nhìn chính từ đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Tri Phương. 2. Kích thước: 5m (cao) x 8m (ngang) 3. Hình thức: DOOH 4. Hệ thống chiếu sáng: LED 5. Thời gian chiếu sáng: 7h00 -23h00 6. Tần suất hiển thị quảng cáo: 8 phút/lần/spot (120 spots/ngày), mỗi spot dài 15 - 30s 9. Giá: liên hệ 0911 39 5555

Chi tiết
LED 50 NGUYỄN VĂN LINH (ĐÀ NẴNG) - NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN LINH - ÔNG ÍCH KHIÊM - HOÀNG DIỆU

LED 50 NGUYỄN VĂN LINH (ĐÀ NẴNG) - NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN LINH - ÔNG ÍCH KHIÊM - HOÀNG DIỆU

Địa điểm: 50 Nguyễn Văn Linh 1. Đặc điểm vị trí: Màn hình kích thước lớn ở vị trí ngã 6 nơi giao nhau của rất nhiều tuyến đường của trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đón tầm nhìn chính từ đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Tri Phương. 2. Kích thước: 5m (cao) x 8m (ngang) 3. Hình thức: DOOH 4. Hệ thống chiếu sáng: LED 5. Thời gian chiếu sáng: 7h00 -23h00 6. Tần suất hiển thị quảng cáo: 8 phút/lần/spot (120 spots/ngày), mỗi spot dài 15 - 30s 9. Giá: liên hệ 0911 39 5555

Chi tiết