Logo Vinama

COUNTDOWN ĐÓN CHÀO NĂM MỚI

Trang chủ Nhà tổ chức sự kiện COUNTDOWN ĐÓN CHÀO NĂM MỚI

Mô tả dự án

Sự kiện đón chào năm mới hoành tráng và quy mô nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu.

Thông tin dự án

COUNTDOWN BUI VIEN WALKING STREET

COUNTDOWN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 2018

COUNTDOWN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017

 

Hình ảnh dự án: